Už kokią elektros energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai moka už pagamintą, į tinklus patiektą bei vėliau atgautą elektros energiją, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą. Gaminantys vartotojai taip pat moka už trūkstamą elektros energiją, kurią tiekia gaminančio vartotojo pasirinktas elektros tiekėjas. Gaminantis vartotojas už perkamą elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo atsiskaito tik pagal vienos laiko zonos tarifų planą.

Turite klausimų?