Kodėl sutartyje yra aprašomas vartotojo ir operatoriaus santykis?

Pasikeitus teisės aktams elektros skirstomųjų tinklų operatorius (ESO) ir toliau teiks elektros persiuntimo paslaugą vartotojams, kurie turi sudarę elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutartį su tiekėjais. Tačiau šiuo atveju vartotojas už suteiktą persiuntimo paslaugą vienu mokėjimu atsiskaitys su nepriklausomu elektros tiekėju, o pastarasis su skirstomųjų tinklų operatoriumi (ESO). Pagal buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo 7 straipsnio nuostatas, tiekėjų ir vartotojų sudaromose sutartyse privalomai turi būti nurodyti vartotojo ir operatoriaus tarpusavio įsipareigojimai.

Turite klausimų?