Kas nutinka, jeigu vėluoju apmokėti sąskaitą?

Jeigu iki nurodyto termino pabaigos neapmokate sąskaitos, tiekėjas už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną, turi teisę skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos sumos.

Turite klausimų?