Kaip kompensuojamas gaminančių vartotojų sukauptas elektros kiekis, keičiant tiekėją?

Pasibaigus energijos kaupimo laikotarpiui arba nutraukus sutartį su tiekėju, iki sutarties nutraukimo dienos pas tiekėją sukaupto, bet neatgauto elektros kiekio vertė nustatoma taip: nustatomas nepanaudotos elektros energijos kiekis, kuris dauginamas iš kainos, susidariusios elektros biržos Nord Pool Lietuvos kainų zonoje einamųjų kaupimo metų balandžio–rugpjūčio mėnesiais, aritmetinio vidurkio.

Turite klausimų?