Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai?

Gaminantys vartotojai turi įrengtą dvikryptės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito į tinklą patiektos elektros kiekį ir iš tinklo suvartotos elektros kiekį. Skaitiklis neapskaito elektros gamybos metu suvartoto elektros kiekio, jeigu gamyba ir vartojimas vyksta toje pačioje elektros fazėje. Gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita vykdoma tik pagal vienos laiko zonos skaitiklių rodmenis.

Turite klausimų?