Iš kur gavome Jūsų asmens duomenis pasiūlymo pateikimui ir kokiu pagrindu jie buvo pateikti?

Dėl asmens duomenų tvarkymo buvo sudaryta sutartis su ESO. Pagal šią sutartį nepriklausomas elektros tiekėjas gauna buitinių elektros vartotojų, patenkančių į atitinkamą elektros tiekėjo pasirinkimo etapą, duomenis. Nepriklausomiems elektros tiekėjams yra teikiami vartotojų, kurie neišreiškė nesutikimo, duomenys.

Šių asmens duomenų teikimo tikslai yra šie: įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo 43 str. 3 d. reikalavimą, duomenų teikėjo pareigą teikti buitinių elektros vartotojų duomenis visiems paprašiusiems nepriklausomiems tiekėjams, kurie turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą nepriklausomo tiekėjo leidimą ir sudaryti galimybę duomenų gavėjui pateikti pasiūlymus dėl elektros energijos tiekimo visiems buitiniams elektros energijos vartotojams, kurie nepateikė nesutikimo duomenų teikėjui dėl jų duomenų perdavimo.
Duomenų tvarkymas vykdomas siekiant sudaryti sutartį ir vykdant teisinę prievolę (BDAR 6 str. b) ir c) dalys, ir Elektros energetikos įstatymo 43 str. 3 d.).

Turite klausimų?