Pokyčiai „Perlas Energija“ klientams

2022-08-05

Gerb. Perlas Energija“ kliente,

Pernai metų gruodžio mėnesį dujų trūkumo Europoje nulemta energetinė krizė lėmė spartų dujų kainų kilimą, o dujų kaina daro tiesioginę įtaką elektros kainai. 

Vis dėlto iki prasidedant karui Ukrainoje mes kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas naudodami vidinius resursus siekėme ir sėkmingai sugebėjome užtikrinti gerą elektros kainą savo klientams.

Deja, šiemet prasidėjęs karas Ukrainoje palaipsniui situaciją pavertė visiškai nevaldoma: rusams ribojant dujų tiekimą, jų kainos smarkiai šovė į viršų ir per vienerius metus iki šių metų liepos mėnesio augo 360 proc., atitinkamai keldamos ir elektros kainas visoje Europoje.

Iki pat dabar net gyvendami šiuo nenuspėjamu laikotarpiu, Jums pirkdami elektrą vis didėjančia savikaina, gebėjome rizikas valdyti ir išlaikyti žemą elektros kainą. 

Deja, birželio mėnesį rusams nusprendus iš esmės apriboti dujų tiekimą Europos valstybėms dar labiau, elektros kainos šovė į neregėtas aukštumas, situacija tapo nekontroliuojama ir visiškai nebenuspėjama. Jokie mūsų vidiniai resursai ir išorinės rizikų valdymo priemonės nebėra pakankamos išlaikyti esamą elektros kainą klientams – esame priversti priimti itin sunkų sprendimą ir keisti savo elektros energijos kainodarą tiek esamiems, tiek būsimiems klientams, atsisakydami fiksuotos kainos planų. 

Šiuo pranešimu informuojame, kad remdamiesi su Jumis UAB “Perlas Energija” sudarytos  Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutarties 7.4 ir 3.4 punktais, keičiame savo klientams elektros energijos planą (elektros energijos kainos apskaičiavimo mechanizmą) iš fiksuoto plano į Biržaplaną. Naujas elektros planas įsigalios nuo rugsėjo 5 dienos. Laiko zonų kiekis Jūsų objekte nesikeičia.

Remiantis Sutarties 7.4 punktu, tiekėjas gali vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, įskaitant ir kainas bei planą, įspėdamas klientus likus mažiausiai 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos. 

Pagrindinė mūsų veiklos vertybė visada buvo sąžiningumas nuo pat pirmų veiklos dienų klientams sąžiningai rodėme kainodarą, neturėjome ir neturime jokių paslėptų mokesčių ir žvaigždučių sutartyse. Ir šiuo sudėtingu laikotarpiu norime elgtis sąžiningai, o planų keitimą iš fiksuotos kainos į susietos su birža matome sąžiningiausiu įmanomu žingsniu šiandieniniame kontekste, kai energetikos rinka yra absoliučiai nekontroliuojama. Turėdami su birža susietos kainos planą klientai galės aiškiai matyti kainos pokyčius biržoje ir mokėti realią elektros kainą, žinodami, kodėl kaina yra tokia, kokia yra.

Jei nesutinkate su minėtais Sutarties pakeitimais (t.y. plano pakeitimu į planą „Birža“), turite teisę per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Sutarties sąlygų keitimą pateikimo dienos Sutartį nutraukti. Tai padaryti galite pasirašydami sutartį su kitu tiekėju (tokiu atveju sutartis su Perlas Energija bus nutraukta automatiškai) arba kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba darbo dienomis telefonu +370 521 25555.

Norint nutraukti sutartį, lengviausia tai padaryti sudarant sutartį su kitu tiekėju, tokiu atveju sutartis su prieš tai buvusiu tiekėju nutrūksta automatiškai. Sutarties su nauju tiekėju nesudarius, tačiau nutraukus sutartį, jei priklausėte pirmajam arba antrajam elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapui elektra Jums bus tiekiama pagal garantinio tiekimo sąlygas, o jei priklausėte trečiajam etapui  tiekimą Jums vykdys visuomeninis tiekėjas.

 

Kas yra planas Birža“?

Tai planas, kurio galutinė elektros kaina vartotojui yra apskaičiuojama remiantis realia elektros rinkos kaina NORD POOL didmeninėje elektros biržoje, kurioje elektrą perka tiekėjai. Šis planas reiškia, kad elektros kaina gali kisti kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo to, kokia ji bus elektros energijos biržoje, tačiau yra sąžininga, nes labiausiai atspindi realią rinkos situaciją.

Kaip apskaičiuojama Birža plano tiekimo paslaugos kaina klientams, kurie TURI išmaniuosius (valandinius) skaitiklius?

Sudauginami valandiniai kliento vartojimo duomenys su atitinkamos valandos Nord Pool biržos kainomis. Šie skaičiai yra susumuojami ir padalinami iš bendros valandinių vartojimo rodmenų sumos. Taip gaunama kliento suvartotos elektros biržos savikaina vienai kilovatvalandei. Prie šios sumos yra pridedamas PVM, tiekimo paslaugos mokestis ir valstybės reguliuojamos kainos dalys.  

Kaip apskaičiuojama Birža plano tiekimo paslaugos kaina klientams, kurie NETURI išmaniųjų (valandinių) skaitiklių ir už elektrą moka pagal gautą sąskaitą?

Pirmas žingsnis:

Kliento suminiai elektros suvartojimo duomenys yra išskaidomi remiantis ESO skelbiamais energijos vartojimo netolygumo koeficientais. Šiuos koeficientus ESO apskaičiuoja remdamasi visos Lietuvos neautomatizuotų objektų bendru elektros suvartojimu ir atspindi šių objektų vidutinį suvartojimo profilį.

Energijos vartojimo netolygumo koeficientai skelbiami čia.

Antras žingsnis:

Sudauginami išskaidyti valandiniai kliento vartojimo duomenys su atitinkamos valandos Nord Pool biržos kainomis. Šie skaičiai yra susumuojami ir padalinami iš bendros vartojimo rodmenų sumos. Prie šios sumos yra pridedamas PVM mokestis, tiekimo paslaugos mokestis ir valstybės reguliuojamos kainos dalys. Taip gaunama kliento suvartotos elektros biržos savikaina vienai kilovatvalandei. 

Kaip apskaičiuojama Birža plano tiekimo paslaugos kaina klientams kurie NETURI išmaniųjų (valandinių) skaitiklių ir už elektrą deklaruojant ir mokant tuo pačiu metu?

Kliento deklaruojamas suvartotų kilovatvalandžių kiekis padauginamas ir praeito mėnesio vidutinės elektros kainos susidariusios Nord Pool elektros biržoje, pridedamas PVM mokestis, tiekimo paslaugos mokestis ir valstybės reguliuojamos kainos dalys. Jei, mėnesiui pasibaigus, einamąjį mėnesį biržos kaina bus žemesnė nei praėjusį, kliento sąskaitoje atsiras permoka, kuri bus išminusuojama mokant ateinantį mėnesį. Jei biržos kaina pakils ir klientas sumokės mažiau nei el. energija kainavo biržoje, išrašytoje sąskaitoje klientas matys likutį, kurį galės apmokėti iki mėnesio pabaigos.

Taigi, galutinė elektros kaina už atitinkamą mėnesį apskaičiuojama pagal formulę:

NORD POOL biržos elektros kainos + PVM + tiekimo paslaugos mokesčio 0,024 Eur/kWh + valstybės reguliuojamos kainos dedamosios

VERT nustatytos, valstybės reguliuojamos kainos dedamosios 2022 metams yra (su PVM): 

1) ESO persiuntimo kainos:

– vienos laiko zonos         0.079 Eur/kWh

– dieninė                             0.090 Eur/kWh

– naktinė, savaitgalio     0.051 Eur/kWh

2) VIAP kaina                   0.000 Eur/kWh

3) papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos    0.0144 Eur/kWh

Energijos vartojimo netolygumo koeficientai skelbiami čia.

Nord Pool biržos kainas galima pasitikrinti čia.

Tiekimo paslaugos mokestis (su PVM) 0,024 Eur/kWh.

 

Kaip nuo rugsėjo 5 dienos reikės mokėti už suvartotą elektrą?

Mokėjimo už elektrą procesas Jums nesikeis: ir toliau tai galite daryti internetu arba „Perlas“ terminaluose, ar kitais jums įprastais būdais.

 

Ką dar svarbu žinoti?

  • „Perlas Energija“ sutartys lieka neterminuotos.
  • Turimas laiko zonų kiekis nesikeičia.
  • Valstybės taikoma kompensacija bus taikoma ir naujiesiems planams.
  • Elektros energijos kainas anglų kalba galite sekti Nord Pool biržoje čia, („Nord Pool“ biržos kainos lietuvių kalba čia)

 

Kodėl nereikėtų išsigąsti?

Liepos mėnesį vidutinė Nord Pool biržos kaina buvo 305,36 Eur/MWh. Taigi galutinė kaina klientui pritaikius valstybės kompensaciją būtent už minimą mėnesį būtų 0,417 Eur/kWh (0,507 Eur/kWh be kompensacijos). 

Svarbu suprasti, kad ši kaina šiuo metu yra žemesnė nei ta, kurią fiksuoti metams siūlo kiti nepriklausomi elektros energijos tiekėjai: pavyzdžiui, vienas jų, fiksuojant kainą 12 mėn., siūlo 0,4617 Eur/kWh kainą su kompensacija, fiksuojant 18 mėn. 0,4221 Eur/kWh su kompensacija.  Vis dėlto svarbu suprasti, kad su birža susietas planas gali reikšti ir didėjančias, ir mažėjančias kainas. 

Turėdamas mūsų biržos planą klientas neįsipareigoja ilgam laikotarpiui, tad kainoms biržoje krentant, iškart pajus sumažėjusią elektros kainą. Pavyzdžiui, jei valstybė nuspręstų imtis kainų mažinimo priemonių tokių, kokių jau ėmėsi Ispanija ir Portugalija, kas leidžia jiems elektrą pirkti dvigubai pigiau nei Lietuvai, biržos planą turintys klientai kainos mažėjimą pajustų iškart, o turintys fiksuotą kainą pas kitus tiekėjus ir toliau mokėtų šiandieninę didelę kainą. 

 

Šioje situacijoje esame visi: visa Europa, Lietuva, žmonės ir verslai. Suprantame, kad visiems ji kelia nerimo ir nepasitenkinimo, tačiau tik kartu galime ją išspręsti. To kaina – skaudi ir sunki, bet Lietuva jau ne kartą parodė Europai, kokie vieningi esame ir kaip gerai tvarkomės su krizinėmis situacijomis. Energetikos krizė yra viena tų situacijų, kai visiems lieka tik ieškoti sprendimų ir priimti iššūkį kartu. 

Jei turite klausimų, visada kviečiame juos užduoti el. paštu [email protected], darbo dienomis telefonu +370 521 25555.

 

Pagarbiai,

„Perlas Energija“ vadovas

Vilius Juraitis

Turite klausimų?