Žalia elektra: kas tai ir kodėl svarbu ją rinktis?

Dalintis

Šiandien vis dažniau girdime apie senkančius gamtos išteklius, tirpstančius ledynus, ekstremalias oro sąlygas ir kitą žmogaus veiklos gamtai daromą žalą. Bene didžiausią tokį neigiamą poveikį aplinkai daro pramonės, transporto, energetikos ir kituose sektoriuose veikiančių įmonių į atmosferą išmetamas gausus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Žinoma, ne išimtis ir elektros energetikos sektorius, tačiau gera žinia ta, kad čia jau egzistuoja veiksmingi šios problemos sprendimai. Vienas pagrindinių iš jų – žalioji elektros energija. Nors šiandien žalioji elektra nebėra naujiena, apie ją vis garsiau kalbama, vis dėlto ne visiems dar iki galo aišku, kas yra toji žalioji elektros energija, kaip ji gaminama ir kodėl verta ją rinktis. Tad šiame straipsnyje – viskas būtent apie tai.

 

Žaliosios elektros energijos apibrėžimas

Žalioji elektros energija – tai iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gaminama energija. Atsinaujinančiais energijos ištekliais vadinami dėl natūraliai gamtoje vykstančių procesų nuolat atsinaujinantys gamtos ištekliai, tokie kaip saulė, vėjas, vanduo, biomasė ir kt. Iš esmės pagrindinis žaliosios elektros energijos bruožas yra tai, kad ją gaminant į atmosferą patenka daug mažiau kenksmingų medžiagų, nei elektros gamybai naudojant akmens anglį, naftą ar kitus neatsinaujinančius energijos išteklius.

Tad būtent dėl draugiškumo gamtai žalioji elektra kartais dar vadinama švaria ar tvaria elektros energija. Be to, ne veltui iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminama energija įprastai vadinama žaliąja elektra – žalia spalva visuotinai siejama su gamta, ji simbolizuoja augimą, gyvastį, atsinaujinimą, harmoniją.

vėjo jėgaines žalioji elektra

Žaliosios elektros energijos nauda

Yra daugybė priežasčių, kodėl tiek Lietuva, tiek kitos pasaulio šalys vis labiau vertina žaliąją elektros energiją. Kelios iš jų:

Išteklių neišsenkamumas

Žaliosios elektros gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai įprastinius energijos šaltinius, t. y. anglį, naftą, dujas, nurungia savo neribotumu. Tai reiškia, kad nuo žmogaus veiklos šių išteklių rezervai nesikeičia – nesvarbu, kiek sunaudosime, pavyzdžiui, saulės energijos, saulė šviesti nesustos. Taigi, žaliosios energetikos vystymas leidžia veiksmingai dorotis su energijos išteklių baigtinumo grėsme.

Aplinkos saugojimas

Gaminant elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, į aplinką patenka žymiai mažesnis, nei naudojant iškastinį kurą, CO2 ir kitų kenksmingų medžiagų kiekis. Tai sprendžia šiltnamio efekto problemą, kurios pasekmė – klimato kaita (tirpstantys ledynai, kylantis vandenynų lygis, dažnėjančios stichinės nelaimės, pavyzdžiui, miškų gaisrai, kiti kardinalūs klimato pokyčiai). Be to, tokiu būdu taip pat saugoma žmonių bei gyvūnų kvėpavimo takų sveikata, sukuriamos sąlygos išsaugoti gamtą ateities kartoms.

Ekonominis augimas

Nors iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminama žalioji elektra vis dar yra brangesnė už įprastą elektrą, dėl sparčios technologijų pažangos jos kaina laikui bėgant tampa vis prieinamesnė ir patrauklesnė, o augantis šios elektros vartojimas teigiamai veikia šalies ekonomiką – skatinama vietinė elektros energijos gamyba, kuriamos naujos darbo vietos ir taip didinamas užimtumas bei mažinamos energetinių išteklių importui skiriamos išlaidos.

Tai, kad ES šalių numatytą tikslą iki 2020-ųjų pasiekti 23 proc. atsinaujinančios energijos išteklių galutiniame energijos suvartojime Lietuva pasiekė dar 2014 m., o Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nubrėžtas ambicingas siekis iki 2050 m. iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminti 100 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos rodo, kad mūsų šalyje atsinaujinanti energija plėtojama gana sėkmingai ir žaliosios elektros teikiama nauda itin vertinama.

 

Žaliosios elektros energijos gamybos būdai

Nors žalioji elektros energija iki vartotojų atkeliauja tais pačiais, kaip ir įprasta elektra, tinklais, ji gaminama visiškai kitokiais būdais. Detaliau apie pagrindinius žaliosios elektros energijos gamybos būdus:

1. Saulės moduliai sugeria saulės šviesą, o specialus prietaisas – inverteris – paverčia ją į tinkamą naudoti elektros energiją. Šiais laikais tokiu būdu saulės elektrinių išgaunamą elektros energiją gyventojai gali vartoti ne tik iš tiekėjo pirkdami žaliąją elektrą, bet ir įsirengdami elektrinę ant nuosavo namo stogo, įsigydami arba išsinuomodami dalį nutolusios elektrinės.

2. Elektros gamybai siekiant panaudoti oro judėjimo energiją, statomos vėjo jėgainės. Jų veikimo principas: vėjas suka turbinos mentes ir taip maitina generatorių, sukimosi energiją paverčiantį elektra. Pagal paskirtį ir galingumą vėjo jėgainės skirstomos į pramonines, vidutines, asmenines. Pasitelkiant naujausias technologijas, šiandien vėjo jėgainės statomos tiek pajūrio teritorijose, tiek sausumoje.

3. Vandens srauto energija į elektrą verčiama hidroelektrinėse. Tam, kad šis įrenginių kompleksas veiktų, paprastai upėje pastatoma užtvanka, dėl kurios susidaro vandens saugykla, o iš saugyklos krentantis vanduo suka turbiną, sujungtą su elektrą gaminančiu generatoriumi. Būtent hidroelektrinė (Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė) yra didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti elektrinė mūsų šalyje.

Saulės parkas žalioji elektra

Be jau minėtų būdų, žalioji elektra taip pat gali būti gaminama naudojant ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius, pavyzdžiui, biomasę (biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos, biologinės kilmės miškų ūkio, žemės ūkio ir kitų pramonės šakų žaliavos, atliekos bei liekanos), žemės gelmėse esančią – geoterminę – energiją.

Remiantis Lietuvos statistikos departamentu, vis daugiau gyventojų renkasi vartoti iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektros energiją: atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame elektros energijos suvartojime 2018 m. sudarė 18,41 proc., 2019 – 18,79 proc., o 2020 m. – net 20,17 proc. Toks augantis žaliosios energetikos populiarumas turi itin daug privalumų.

Apibendrinant galima teigti, kad žalioji elektra yra vienas iš veiksmingų ir, perkant ją iš nepriklausomo elektros tiekėjo, daug pastangų ir didelių papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų („Perlas Energija“ tiekiama žalioji elektra papildomai kainuoja tik 0,5 Eur/mėn.), kuriuo galime užsitikrinti švaresnę, tvaresnę ir net ekonomiškai sėkmingesnę ateitį.

Turite klausimų?