Nord Pool biržos kaina. Vasario mėnesio apžvalga

Dalintis

Vasario mėnesį elektros kainos biržoje išaugo 11 proc., palyginus su sausio mėnesiu. Negana to vidutinė elektros kaina per mėnesį buvo aukščiausia nuo 2013 metų spalio mėnesio.

Elektros suvartojimas ženkliai padidėjo dėl itin šaltų orų, ir mažo vėjo – sumažėjo elektros energijos kiekis, kurią sugeneravo vėjo elektrinės.
Remiantis Nord Pool biržos duomenimis, vidutinis elektros energijos suvartojimas Lietuvoje buvo 8 proc. didesnis, o vėjo generacija net 49 proc. mažesnė nei praeitų metų vasarį. Tai reiškia, kad elektros poreikį turėjo patenkinti iškastinį kurą naudojančios elektrinės. Jų elektros savikaina yra didesnė nei alternatyvios elektros šaltinių (importo iš Skandinavijos šalių, gamybos iš atsinaujinančių išteklių).

Birža+ plano kainodara

„Birža+” plano kainodarą sudaro: Nord Pool biržos valandinės kainos + valstybės reguliuojama dalis + mėnesinis mokestis.

Valandiniai suvartojimai

Apskaičiuodami Birža+ kainodarą naudojame faktines Nord Pool biržos kainas tuo metu, kai apskaitomas elektros suvartojimas pagal ESO pateiktus duomenis.
Objektams, kurie turi išmaniuosius skaitiklius, valandiniai duomenis yra nuskaitomi nuotoliniu būdu.
Objektų skaitikliai, kurie neturi išmaniosios apskaitos ir kurių rodmenis reikia deklaruoti, turi tik suminį mėnesio suvartojimą.
Praėjus mėnesiui, ESO išskaido šių skaitiklių mėnesinį suvartojimą pavalandžiui, remiantis vartojimo netolygumo (likutinio grafiko) koeficientais. Šiuos koeficientus ESO apskaičiuoja remdamasis visų Lietuvos neautomatizuotų skaitiklių suvartojimu. Dėl šios priežasties visi Lietuvos vartotojai, neturintys išmaniosios apskaitos, vartoja elektrą tokiomis pačiomis valandinėmis proporcijomis.

Turite klausimų?