Kaip atsiskaityti už elektrą pasirinkus su birža susietą planą

Dalintis

„Birža+” plano kainodara

Su birža susietų elektros tiekimo planų kainodara – kitokia nei standartinių planų. Čia nėra vienos fiksuotos kainos už kilovatvalandę, vietoj to, elektros kainos tikimo dalis priklauso nuo biržoje kiekvieną mėnesį susiformuojančios realios elektros kainos. Šitaip vartotojai gauna kainą, kuri kiekvieną mėnesį atspindi realią to meto situaciją elektros rinkoje.

„Birža+” plano elektros kainą sudaro:

Nord Pool biržos valandinės elektros kainos + valstybės reguliuojamos elektros kainos dedamosios + mėnesinis mokestis + PVM.

 

Valandiniai suvartojimai

Apskaičiuodami „Birža+” kainodarą naudojame faktines Nord Pool biržos kainas tuo metu, kai apskaitomas elektros suvartojimas pagal ESO pateiktus duomenis.

Objektams, kurie turi išmaniuosius skaitiklius, valandiniai duomenis yra nuskaitomi nuotoliniu būdu.
Tačiau dauguma Lietuvos gyventojų išmaniųjų skaitiklių dar neturi, jiems skaitiklių rodmenis reikia deklaruoti, todėl turimas tik bendras mėnesinis suvartojimas. Praėjus mėnesiui, ESO išskaido šių vartotojų mėnesinį suvartojimą pavalandžiui, remiantis vartojimo netolygumo (likutinio grafiko) koeficientais. Šiuos koeficientus ESO apskaičiuoja remdamasis visų Lietuvos neautomatizuotų skaitiklių suvartojimu ir jie atspindi vidutinį Lietuvos elektros suvartojimo profilį. Dėl šios priežasties visi Lietuvos vartotojai, neturintys išmaniosios apskaitos, vartoja elektrą tokiomis pačiomis valandinėmis proporcijomis.

Išskaidyti valandiniai kliento vartojimo duomenys sudauginami su atitinkamos valandos Nord Pool biržos elektros kainomis. Šie skaičiai yra susumuojami ir padalinami iš bendros vartojimo rodmenų sumos. Prie šios sumos yra pridedamas PVM mokestis. Taip gaunama kliento suvartotos elektros biržos savikaina vienai kilovatvalandei. Papildomai klientai moka fiksuoto dydžio mėnesinį abonementinį mokestį ir valstybės reguliuojamas kainos dedamąsias.

Kaip deklaruoti skaitiklio rodmenis ir atsiskaityti už elektrą turint „Birža+” planą?

Automatizuotos apskaitos skaitiklių neturintys vartotojai, suvartotos elektros kiekį, net ir naudodamiesi planu „Birža+”, turi deklaruoti įprastai. Patogiausia ir paprasčiausia tai daryti „Perlas Energija” internetinėje savitarnoje. Elektros skaitiklio rodmenis reikia deklaruoti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, pavyzdžiui duomenis už liepos mėnesį suvartotą elektrą reikia deklaruoti iki liepos 31 dienos. Kadangi naudojantis „Birža+” planu elektros kaina paaiškėja tik mėnesiui pasibaigus, deklaruojant skaitiklio duomenis, elektros tarifo dar nematysite. Jis bus apskaičiuotas mėnesiui pasibaigus ir iki kito mėnesio 10 dienos jums bus išrašyt sąskaita, kurią ir reikės apmokėti. Sąskaitą atsiųsime elektroniniu paštu, ją taip pat galėsite rasti internetinėje savitarnoje.

 

Turite klausimų?