Elektros kelias iki Jūsų rozetės

Dalintis

Lietuvoje elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimas – procesas, vykstantis įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus – įgauna pagreitį. Nors antrojo etapo pasirinkimo terminas greičiausiai bus pratęstas iki vasaros, šis pokytis gyventojams kelia lygiai tokius pat klausimus kaip ir anksčiau. Pavyzdžiui, ar keičiant elektros tiekėją reikės naujo įvado, naujų laidų? Kuo skiriasi tiekėjai nuo gamintojų? Kas šalins gedimus? Kaip gali tiekėjas neturėti savo elektrinės?

Tam, kad pasiektų vartotojus, elektros energija turi įveikti gana sudėtingą ir ilgą kelią. Visų pirma ji pagaminama elektrinėse, tuomet nuperkama tiekėjų ir tik tada elektros skirstomaisiais tinklais persiunčiama vartotojams. Supratus šių veiklų visumą, visi atsakymai į minėtus ir panašius klausimus neretai tampa aiškūs. Tad būtent tai – kokias funkcijas atlieka kiekvienas elektros rinkos dalyvis – išsamiai paaiškinama šiame straipsnyje.

 

Gamintojai. Dvišalės sutartys ir sandoriai „Nord Pool“ biržoje

 

Viena pagrindinių elektros energetikos sektoriuje vykdomų veiklų yra elektros energijos gamyba. Būtent tuo užsiima elektrinės, kurios deginant komunalines ar pramonines atliekas, biokurą, gamtines dujas ar naudojant atsinaujinančius – saulės, vėjo ar vandens – energijos išteklius pagamina elektrą ir parduoda ją bendroje tiekėjų ir gamintojų didmeninėje elektros rinkoje.

Kalbant apie didmeninę elektros rinką, joje prekyba vykdoma dviem būdais – gamintojams ir tiekėjams tiesiogiai sudarant dvišales sutartis arba vykdant sandorius elektros biržoje. Kadangi Lietuvoje nepagaminama tiek elektros, kiek suvartojama, dauguma elektros tiekėjų dalį elektros perka „Nord Pool“ elektros biržoje.

 

Tiekėjai. Visuomeniniai, nepriklausomi ir garantiniai

 

Elektros energijos tiekėjai perka elektrą didmeninėje rinkoje, per tarpininkus arba elektros pardavimo biržoje, o vėliau reikalingą elektros energijos kiekį parduoda vartotojams ir perduoda ją per skirstomuosius tinklus. Tai reiškia, kad keičiant elektros tiekėją nereikės keisti nei skaitiklių, nei įvadų, nes elektros tiekėjai „paduoda“ į tą patį skirstymo tinklą tiek elektros, kiek suvartoja jų klientai. Šiuo metu mūsų šalyje elektros tiekimu užsiima visuomeninis (iki 2024 m. bus atsisakyta šio tiekėjo paslaugų), garantinis ir nepriklausomi elektros tiekėjai.

 

elektros skirstymo tinklai

 

Iki elektros rinkos liberalizavimo pradžios Lietuvos gyventojai elektros energiją pirko tik iš visuomeninio tiekėjo. Visuomeninio elektros tiekimo atveju elektros kainas nustato tiekėjas, o jas reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Taigi, visuomeninis elektros tiekėjas parduoti elektrą gali tik fiksuota, minėtos institucijos nustatyta kaina.

Kitas elektros energijos tiekimo veiklos vykdytojų tipas – nepriklausomi elektros energijos tiekėjai. Tai tiekimo įmonės, kurios perka elektrą iš gamintojų arba elektros biržos ir konkuruoja dėl vartotojų siūlydamos skirtingą elektros kainodarą ir išskirtines paslaugas. Lietuvoje palaipsniui kuriant sąlygas aktyviai veikti nepriklausomiems elektros tiekėjams, gyventojai gali džiaugtis ne tik įvairesniais elektros tiekimo planais ir tarifais, bet ir papildomomis naudomis. Pavyzdžiui, UAB „Perlas Energija“ siūlo net tris, skirtingam elektros energijos kiekio suvartojimui pritaikytus planus, galimybę rinktis fiksuotą arba kintamą elektros tarifą, išskirtinę lojalumo programą ir platų aptarnavimo tinklą.

Vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba tokiais atvejais, kai pasirinktas tiekėjas nutraukia veiklą, elektros tiekimą 6 mėn. užtikrina garantinis tiekėjas. Šio vaidmenį Lietuvoje atlieka AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Tačiau remiantis Elektros energetikos įstatymu, elektros kaina garantinio tiekimo sąlygomis yra 25 proc. brangesnė nei biržos kaina, tad finansiniu atžvilgiu likti garantiniame tiekime nėra naudinga.

 

Perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai

 

Tiekėjams norint parduoti elektrą vartotojams, o vartotojams – ją gauti, reikalingos elektros perdavimo ir skirstymo paslaugos. Lietuvoje už elektros perdavimą aukštos įtampos tinklais yra atsakingas elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“. Šios paslaugos kainas nustato pats operatorius, o jas reguliuoja VERT. Elektros perdavimo operatorius ne tik užtikrina patikimą elektros perdavimą, bet atlieka ir kitas susijusias funkcijas, pavyzdžiui, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo linijas ir įrenginius, palaiko šalies energetikos sistemos darbą.

Kai perdavimo operatorius pasirūpina elektros perdavimu skirstomiesiems tinklams, šiais tinklais elektros energija jau gali būti persiunčiama vartotojams. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus funkciją Lietuvoje atlieka AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Kaip ir elektros perdavimo paslaugos atveju, elektros skirstymo paslaugos kainas nustato pats operatorius, o jas reguliuoja VERT. Elektros skirstomųjų tinklų operatorius ne tik užtikrina sklandų elektros energijos persiuntimą vartotojams, bet ir atsako už naujų vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo, atlieka elektros infrastruktūros priežiūrą – tvarko elektros gedimus, įveda ir keičia skaitiklius ir tt. Būtent todėl skirtingiems elektros tiekėjams nereikia atskirų įvadų, skaitiklių ir laidų, visą infrastruktūrą  valdo Elektros skirstymo operatorius.

 

Vartotojai

Elektros energija, perėjusi visą kelią nuo gamybos iki persiuntimo, galiausiai pasiekia vartotojus. Elektros vartotojais yra vadinami individualūs namai, butai, verslo, prekybos ir laisvalaikio centrai, gamyklos – visi, kuriems reikalinga elektros energija ir kurie ją naudoja. Kiekvienas elektros vartotojas sudaro sutartį su elektros tiekėju, su juo atsiskaito už suvartotą elektrą, o už persiuntimo paslaugą moka perdavimo arba skirstomųjų tinklų operatoriui ir (ar) tiekėjui. Dabar Lietuvoje buitiniams vartotojams patiems pasirinkus nepriklausomą elektros tiekėją, elektros įsigijimo ir tiekimo kainas lemia biržos kaina ir tiekėjų konkurencija, o valstybė reguliuoja tik likusią maždaug pusę galutinės elektros kainos – bendrovių „Litgrid“ ir ESO teikiamų paslaugų kainas ir kitas kainos dedamąsias. Iš ko susideda elektros energijos kaina, galite skaityti čia.

 

Straipsnis parengtas remiantis elektroninių viešųjų paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ informacija apie elektros energijos tiekimo paslaugas.

Turite klausimų?