Birža+ planai

„Birža+” plano kainodarą sudaro: Nord Pool biržos valandinės kainos + elektros persiuntimo paslaugos kaina (reguliuojama valstybės) + VIAP kaina (reguliuojama valstybės) + papildoma dedamoji prie skirstymo paslaugos kainos (reguliuojama valstybės) + mėnesinis mokestis.

VIENOS LAIKO ZONOS TARIFAS 1 Standartinis Namai Namai plius
Vienos laiko zonos energijos dedamoji 0,134 Eur/kWh * 0,119 Eur/kWh * 0,114 Eur/kWh *
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur 6 Eur
Mėnesinis mokestis 2.5 Eur 2.5 Eur 2.5 Eur
DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAS 2 Standartinis Namai Namai plius
Dieninė energijos dedamoji 0,145 Eur/kWh * 0,127 Eur/kWh * 0,121 Eur/kWh *
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0,109 Eur/kWh * 0,100 Eur/kWh * 0,097 Eur/kWh *
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur/mėn. 6 Eur/mėn.
Mėnesinis mokestis 2.5 Eur 2.5 Eur 2.5 Eur

RINKITĖS PRIE BET KURIO PLANO

„Žalioji elektra“ 3 0,50 Eur/mėn

* Lentelėje nurodoma elektros kaina, kurią klientas būtų vidutiniškai mokėjęs 2020 m. birželio – lapkričio mėnesiais jeigu jam būtų buvusi taikoma “Birža+” plano kainodara. Skaičiavimui naudota prielaida, kad klientas turi neautomatizuotą apskaitą ir jo suminis vartojimas paverčiamas valandiniu vartojimu naudojant ESO skelbiamus klientų vartojimo netolygumo koeficientus. Taip pat, skaičiavimui naudotos 2020 m. birželio – lapkričio mėnesiais buvusios valandinės Nord Pool biržos kainos ir tuo metu taikomi persiuntimo tarifai bei VIAP kainos (2020 II pusmetį galiojo 0,0147 EUR/kWh, 2020 I pusmetį galiojo 0,0083 EUR/kWh). Visos kainos šiame pasiūlyme yra nurodytos su PVM.

NordPool biržos kainos: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Hourly/?view=table

Neautomatizuotų klientų vartojimo netolygumo koeficientai: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/informacija-elektros-ir-duju-rinkos-dalyviams/elektros-energijos-vartojimo-netolygumo-koeficientai.html

Elektros kaina susideda iš: tiekimo dedamosios, taip pat valstybės reguliuojamų kainos dalių: persiuntimo paslaugos kainos, VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kainos, papildomos dedamosios prie skirstymo paslaugos kainos. Visos kainos šiame pasiūlyme yra nurodytos su PVM.

Persiuntimo paslaugos kainą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarimu buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų, patvirtino 2021 metams:

1 Vienos laiko zonos: tarifų planui „Standartinis“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,072 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,056 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn.; tarifų planui „Namai plius“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,051 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn.;

2 Dviejų laiko zonų: tarifų planui „Standartinis“ dieninė energijos dedamoji – 0,082 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,046 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,064 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,037 Eur/kWh; tarifų planui „Namai plius“ pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,058 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,034 Eur/kWh.

VERT 2021 metams patvirtino: VIAP kainą – 0,0136 Eur/kWh ir papildomąją dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos – 0,0014 Eur/kWh.

3 Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių: vėjo, saulės ir vandens. Pasirinkę „Žaliają elektrą” prisidedate prie CO2 mažinimo aplinkoje.