Kintama biržos kaina

„Birža+” plano kainodarą sudaro: Nord Pool biržos valandinės kainos + elektros persiuntimo paslaugos kaina (reguliuojama valstybės) + VIAP kaina (reguliuojama valstybės) + mėnesinis mokestis.

VIENOS LAIKO ZONOS TARIFAS 1 Standartinis Namai Namai plius
Vienos laiko zonos energijos dedamoji 0,125 Eur/kWh * 0,110 Eur/kWh * 0,105 Eur/kWh *
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur 6 Eur
Mėnesinis mokestis 2.5 Eur 2.5 Eur 2.5 Eur
DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAS 2 Standartinis Namai Namai plius
Dieninė energijos dedamoji 0,136 Eur/kWh * 0,118 Eur/kWh * 0,112 Eur/kWh *
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0,100 Eur/kWh * 0,091 Eur/kWh * 0,088 Eur/kWh *
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur/mėn. 6 Eur/mėn.
Mėnesinis mokestis 2.5 Eur 2.5 Eur 2.5 Eur

RINKITĖS PRIE BET KURIO PLANO

„Žalioji elektra“ 3 0,50 Eur/mėn

* Lentelėje nurodoma elektros kaina, kurią klientas būtų vidutiniškai mokėjęs 2020 m. balandžio – rugsėjo mėnesiais jeigu jam būtų buvusi taikoma “Birža+” plano kainodara. Skaičiavimui naudota prielaida, kad klientas turi neautomatizuotą apskaitą ir jo suminis vartojimas paverčiamas valandiniu vartojimu naudojant ESO skelbiamus klientų vartojimo netolygumo koeficientus. Taip pat, skaičiavimui naudotos 2020 m. balandžio – rugsėjo mėnesiais buvusios valandinės Nord Pool biržos kainos ir tuo metu taikomi persiuntimo tarifai bei VIAP kainos (2020 II pusmetį galiojo 0,0147 EUR/kWh, 2020 I pusmetį galiojo 0,0083 EUR/kWh). Visos kainos šiame pasiūlyme yra nurodytos su PVM.

NordPool biržos kainos: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Hourly/?view=table

Neautomatizuotų klientų vartojimo netolygumo koeficientai: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/informacija-elektros-ir-duju-rinkos-dalyviams/elektros-energijos-vartojimo-netolygumo-koeficientai.html

Persiuntimo paslaugos kainą 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino 2020 metams:

1 Vienos laiko zonos: tarifų planui „Standartinis“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,070 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,055 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn.; tarifų planui „Namai plius“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,050 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn.;

2 Dviejų laiko zonų: tarifų planui „Standartinis“ dieninė energijos dedamoji – 0,081 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,045 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,063 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,036 Eur/kWh; tarifų planui „Namai plius“ pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,057 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,033 Eur/kWh.

VIAP kainą 2019 m. spalio 31 d. nutarimu su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais 2020 m. gegužės 21 d. VERT patvirtino 2020 metams visiems asmenims 0,0147 Eur/kWh.

3 Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių: vėjo, saulės ir vandens. Pasirinkę „Žaliają elektrą” prisidedate prie CO2 mažinimo aplinkoje.