Standartiniai planai

VIENOS LAIKO ZONOS TARIFAS 1 Standartinis Namai Namai plius
Vienos laiko zonos energijos dedamoji 0,141 Eur/kWh 0,127 Eur/kWh 0,123 Eur/kWh
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur/mėn. 6 Eur/mėn.
DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAS 2 Standartinis Namai Namai plius
Dieninė energijos dedamoji 0,161 Eur/kWh 0,146 Eur/kWh 0,140 Eur/kWh
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0,100 Eur/kWh 0,093 Eur/kWh 0,090 Eur/kWh
Pastovioji ESO dedamoji 3 Eur/mėn. 6 Eur/mėn.

RINKITĖS PRIE BET KURIO PLANO

„Žalioji elektra“ 3 0,50 Eur/mėn

Elektros kaina susideda iš: tiekimo dedamosios, taip pat valstybės reguliuojamų kainos dalių: persiuntimo paslaugos kainos, VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kainos, papildomos dedamosios prie skirstymo paslaugos kainos. Visos kainos šiame pasiūlyme yra nurodytos su PVM.

Persiuntimo paslaugos kainą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarimu buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų, patvirtino 2021 metams:

1 Vienos laiko zonos: tarifų planui „Standartinis“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,072 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,056 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn.; tarifų planui „Namai plius“ vienos laiko zonos energijos dedamoji – 0,051 Eur/kWh, pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn.;

2 Dviejų laiko zonų: tarifų planui „Standartinis“ dieninė energijos dedamoji – 0,082 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,046 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ pastovioji dedamoji – 3 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,064 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,037 Eur/kWh; tarifų planui „Namai plius“ pastovioji dedamoji – 6 Eur/mėn., dieninė energijos dedamoji – 0,058 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – 0,034 Eur/kWh.

VERT 2021 metams patvirtino: VIAP kainą – 0,0136 Eur/kWh ir papildomąją dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos – 0,0014 Eur/kWh.

3 Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių: vėjo, saulės ir vandens. Pasirinkę „Žaliają elektrą” prisidedate prie CO2 mažinimo aplinkoje.