Pasirašykite sutartį su PERLAS ENERGIJA ir gaukite 5 Eur Perlas.lt loterijoms!

Pasirašykite sutartį su PERLAS ENERGIJA, gaukite 5 Eur dovanų!

Elektra – vienas svarbiausių išradimų, lydinčių mus kiekviename žingsnyje. Tad skirdami laiko savo laimėjimams, jo skirkite ir „Perlas Energijai“.
Esame nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kuris pasirūpins jūsų elektros energijos suvartojimui labiausiai tinkančiu elektros energijos tiekimo planu. Garantuojame konkurencingą ir skaidrią kainą.
Kviesdami tapti mūsų klientu, turime jums dovanų! Tik lapkričio 19 – 26 dienomis visiems, pasirašiusiems elektros tiekimo sutartį su „Perlas Energija“ – dovanojame 5 Eur Perlas.lt akcijų pinginės papildymą. Šią sumą galėsite išleisti mėgaudamiesi didžiosiomis terminalinėmis loterijomis – „Teleloto“, „Vikinglotto“, „Eurojackpot“, „Jėga“ ir „Kenoloto“. Nepaleiskite sėkmės!

Jums tereikia atlikti kelis paprastus žingsnius:

1. Žemiau esančiame laukelyje įvesti savo el. pašto adresą.

2. Pasirašykite elektros energijos tiekimo sutartį su „Perlas Energija“. Pildydami savo rekvizitus atkreipkite dėmesį, kad sutartyje nurodytas el. pašto adresas turi sutapti su el. paštu, nurodytu akcijos puslapyje.

3. Jūsų darbas atliktas. Dabar tiesiog laukite savo Perlas.lt akcijų piniginės papildymo.

Taisyklės

Akcijos „PASIRAŠYK SUTARTĮ SU PERLAS ENERGIJA“

TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „PASIRAŠYK SUTARTĮ SU PERLAS ENERGIJA“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2020 m. lapkričio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 26 d. imtinai. Akcijos organizatoriaus sprendimu Akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie Akcijos laiką skelbiama tinklalapyje www.perlas.lt).
1.2. Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius), Akcijos partneris – UAB „Perlas Energija“.
1.3. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja www.perlas.lt naujienlaiškių prenumeratoriai, kurie nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto objektą (-us) ir per akcijos laikotarpį pasirašo sutartį su UAB ,,Perlas Energija“ (toliau – Akcijos dalyviai).
1.4. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus ir loterijos organizatoriaus darbuotojai.

2. Akcijos prizai, turinys ir laimėjimo sąlygos

2.1. Akcijos dalyvis interneto svetainėje www.perlasenergija.lt/akcija esančioje anketoje turi įvesti savo el. pašto adresą ir atsidariusioje sutarties sudarymo formoje privalo nurodyti šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, asmens kodą, vartotojo kodą, vartotojo objekto adresą (elektros energijos pirkimo – pardavimo vieta), savo gyvenamosios vietos adresą, tuo atveju, jeigu nesutampa su objekto adresu, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, elektros energijos tarifą, elektros energijos planą iš spausti mygtuką „Siųsti“. Atlikus šiuos veiksmus, Akcijos dalyviui jo nurodytu elektroniniu paštu yra atsiunčiama nuoroda su pasirašymui skirta sutartimi. Sutartis yra pasirašoma naudojat mobilųjį parašą arba Smart ID. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma, ją pasirašant mobiliuoju parašu.
2.2. Tuo atveju, kai visi asmens nurodyti duomenys yra teisingi ir patvirtinama sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, Akcijos dalyvis gauna vienkartinį 5 EUR (penkių eurų) www.perlas.lt Akcijų Piniginės papildymą.
2.3. Vienas Akcijos dalyvis gali sudaryti sutartį su UAB „Perlas Energija“ keliems savo valdomiems nekilnojamojo turto objektams.
2.4. Akcijoje dalyvauja asmenys, atitinkantys 1.3 punkte nurodytus reikalavimus ir patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas naudotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
2.5. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo ir informavimo tikslais. Akcijos duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti, tvarkys UAB „Perlas Energija“ veikdamas, kaip duomenų valdytojas.
2.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3. Akcijos prizų suteikimo ir panaudojimo tvarka

3.1 Naudotojai, atitinkantys 1.3 punkte nurodytus kriterijus ir įvykdę Akcijos sąlygas, ne vėliau nei per vieną savaitę nuo Akcijos pabaigos gaus prizą į savo paskyroje esančią Akcijų Piniginę.

3.2. Akcijos dalyviai apie pervestą Akcijos prizą informuojami Akcijų Piniginės transakcijų suvestinėje – prizo išmokėjimą indikuos transakcijos tipas „Prizas“.

3.3. Kitiems asmenims ir kitais būdais Akcijos prizas negali būti išmokamas.

3.4. Akcijų piniginėje esančius pinigus akcijos dalyviai gali naudoti tik UAB „Olifėja“ organizuojamų ir svetainėje www.perlas.lt platinamų loterijų Teleloto, Vikinglotto, Eurojackpot, Jėga ir Keno bilietų įsigijimui. Kitų loterijų bilietų už šioje piniginėje esančias lėšas įsigyti negalima.
3.5. Akcijos prizas gali būti panaudotas tik šiose taisyklėse nurodytų loterijų bilietų pirkimui. Akcijos piniginėje esančios lėšos negali būti pervedamos į Žaidėjo piniginę, Žaidėjo mokėjimo sąskaitą ar kitais būdais išmokamos Žaidėjo paskyros naudotojui.
3.6 Visi laimėjimai, laimėti su loterijos bilietais, įsigytais už Akcijų piniginės lėšas, yra pervedami į Žaidėjo piniginę.
3.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojai yra Organizatorius, juridinio asmens kodas 126298569, registruotos buveinės adresas – Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 2751 751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt ir UAB „Perlas Energija“, juridinio asmens kodas 305584028, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 212 5555, el. pašto adresas info@perlasenergija.lt.
4.2. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Akcijos dalyvių sutikimas. Akcijos dalyviai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu arba bet kada atsisakyti duoto sutikimo, kaip aprašyta 2.6. punkte.
4.3. Tais atvejais, kai Akcijos dalyvis jau yra sudaręs sutartį su UAB „Perlas Energija“, jo asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo tikslais.
4.4. Su duomenų valdytojų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti tel. (8 5) 2751 751 arba el. paštu dap@perlas.lt. Šiuo adresu taip pat galima kreiptis prašant duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
4.5. Duomenų valdytojai, tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
4.6. Tvarkydami asmens duomenis duomenų valdytojai įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su Akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo metu ir 1 metus po Akcijos pabaigos, arba, kol Akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
4.7. Jei Akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo adresu www.perlas.lt.
5.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Turite klausimų?